Férj és családja megtéréséért

Judit kérte az imát

Lejárt: 2023. 11. 10.

Férjem sok év után, részben nem hívő szülei és testvére családja hatására is, elhagyni készül bennünket, szép nagycsaládját.

„Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett (Lk 19,10)."

Kérem szépen imáitokat Férjem és eredeti családtagjai megtéréséért, mi családunk helyzetének békés, szeretetteli rendeződésért. Legyen meg az Úr akarata. 

Hálával és szeretettel, Judit 

Visszajelzések:

2023. 11. 11.

Kedves Imádkozó Testvérek,

hálásan köszönöm Férjemért, családjáért, saját családunkért mondott imáitokat. Tart a folyamat, fájdalommal, ugyanakkor szabadítással is jár, de mint minden, ez is az Úrnál van. Sokat segített ezek elhordozásában a tudat, imáimban ilyen sokan támogattok.

Az Úr áldását kérem én is Rátok!

Szeretettel,

Judit