Új esély

Fanni kérte az imát

Lejárt: 2023. 12. 02.

Dícsértessék a Jézus Krisztus!

Kérem, imadkozzanak értem és a páromért, aki nem rég szakított velem, olyan probléma miatt, ami megoldható kettőnk között. Kérem az Urat, hogy vezessen vissza minket egymáshoz hogy egy boldogabb, kiegyensúlyozottabb életünk lehessen! 
Kérem az Urat továbbá, hogy bocsássa meg az összes bűneinket és engedje meg nekünk, hogy eltávozzon belőlünk a sok sérelem, amit felhalmoztunk egymásban és adjon felismeréseket és erőt, hogy ezen tudjunk közösen változtatni. Könyörögve kérem az Úrtól, legyen velünk kegyelmes és szánjon meg mély és erősen pozitív érzelmekkel, gondolatokkal, tenni akarással, szeretettel egymás iránt, adjon szerelmet, tiszteletet és az újrakezdéshez bátorságot és bizalmat mind a kettőnk számára. Sorsunkat a házában áldja meg és kísérje végig, hiszen ez csak így lehet sikeres és helyes. 

Hálásan köszönöm,
Ámen!